Infància

  • Subvencions a entitats perquè desenvolupin actuacions d’atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social, especialment aquelles que tenen infants a càrrec. Es prioritzaran les actuacions adreçades a cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene personal, vestimenta, medicaments o altres productes. Al 2015, amb aquest programa es van atendre més de 26.400 infants i adolescents.
  • 1.500 beques del programa “L’estiu és teu” de la Generalitat, amb l’objectiu de contribuir a la igualtat d’oportunitats a través del lleure educatiu i garantint una alimentació saludable i equilibrada. Aquest nombre de places suposa el 15 % de l’oferta total del programa “L’Estiu és Teu”. La valoració de la necessitat de cada cas es fa a través dels Equips Bàsics d’Atenció Social dels diferents municipis i consells comarcals. Aquest programa garanteix una alimentació saludable i equilibrada.
  • 3.500 beques per a infants i adolescents en situació de vulnerabilitat per tal que puguin gaudir durant l’estiu de tallers lúdics i colònies, contribuint així a la igualtat d’oportunitats a través del lleure educatiu i garantint-los alhora una alimentació saludable i equilibrada.
  • Centre Residencial d’Acció Educativa per a Infants i Adolescents (20 places) “Mare de Déu de la Misericòrdia”, a la ciutat de Girona: subministrament i instal·lació d’equipament.
proteccio-de-la-infancia.jpg