Persones amb discapacitat

Increment dels serveis d’ajuda a domicili per a persones amb dependència, amb la incorporació als serveis de 1.000 nous beneficiaris. L’objectiu del servei és mantenir la persona al seu domicili, millorant-ne la qualitat de vida. Es desenvolupen tasques d'assistència, de prevenció i d'educació que habilitin per a la vida autònoma. El servei inclou dos tipus d'ajudes:

  • Atenció de les necessitats de la llar: aquest tipus de tasques inclouen la neteja de la llar, fer el llit, fer el menjar i rentar la roba, entre d'altres.
    • Cura personalla persona beneficiària rep ajuda per realitzar totes aquelles accions relacionades amb la cura personal, com la higiene, vestir-se i desvertir-se i repassar i cosir la roba d'ús personal, entre d'altres.

    També s'han dut a terme obres de millora a la residència per a persones amb discapacitat psíquica "Torremar", a Vilassar de Dalt.

    discapacitats-fisics-i-psicologics.jpg