Programes socials

El 100 % dels beneficis de les Loteries de Catalunya van destinats al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és desenvolupar accions i programes socials per als col·lectius més desfavorits de la societat catalana.  

Al llarg dels seus 30 anys d’història, les Loteries de Catalunya han destinat més de 210 milions d’euros en:

 

  • Plans de protecció a la infància: prestacions destinades a famílies amb joves en risc d’exclusió social, suport a les Cases d’Infants (centres diürns gratuïts que s’utilitzen com a suport assistencial i educatiu) i adequació de centres residencials d’Acció Educativa d’Infància i Adolescència.
  • Plans de protecció a la tercera edat: construcció, reconversió, rehabilitació, ampliació, reforma i equipament de residències i centres de dia.
  • Plans de protecció a persones amb discapacitat: rehabilitació i reconversió de residències.