Sort

Regles del joc: El preu de venda al públic dels bitllets d’aquesta sèrie és d’1 €.

Per jugar has de descobrir, a l’àrea de joc que hi ha al bitllet (i que està representada per un requadre amb sis símbols relacionats amb la sort), tres imports iguals, i guanyaràs el premi que es repeteixi tres cops.

 (*) Els bitllets en suport electrònic es generen en el moment de la  compra, mitjançant un generador aleatori que adjudica a cada bitllet l’import del premi en funció de la ponderació probabilística que s’indica per a cada categoria de premi.

Caducitat: Els premis caduquen al cap de 90 dies del final de distribució de cada sèrie, data en què es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Import premi Nombre de premis en bitllets en suport físic per cada 1.000.000 bitllets. Probabilitat de premi en bitllets en suport electrònic (*)
2.500 € 4 1/250.000
300 € 10 1/100.000
125 € 80 1/12.500
20 € 2.500 1/400
10 € 11.000 1/91
5 € 17.000 1/59
2 € 106.000 1/9
1 € 120.000 1/8