Creu i Ratlla

Regles del joc: El preu de venda al públic dels bitllets d’aquesta sèrie és d’1 €.

Per jugar has de descobrir, a l’àrea de joc que hi ha al bitllet (i que està representada pel joc “tres en ratlla” i un requadre amb la paraula “PREMI”), tres símbols iguals en línia horitzontal, vertical o diagonal, i guanyaràs el premi indicat en el requadre amb la paraula “PREMI”.

 (*) Els bitllets en suport electrònic es generen en el moment de la  compra, mitjançant un generador aleatori que adjudica a cada bitllet l’import del premi en funció de la ponderació probabilística que s’indica per a cada categoria de premi.

Caducitat: Els premis caduquen al cap de 90 dies del final de distribució de cada sèrie, data en què es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Import premi Nombre de premis en bitllets en suport físic per cada 600.000 bitllets. Probabilitat de premi en bitllets en suport electrònic (*)
1.000 € 12 1/50.000
250 € 15 1/40.000
50 € 400 1/1.500
25 € 650 1/923
10 € 2.700 1/222
3 € 26.000 1/23
2 € 62.000 1/10
1 € 79.000 1/8