BINJOCS

D’acord amb la Resolució VEH/2261/2018, de 3 d'octubre, tots els resguards de validació de premis de Binjocs creats en aplicació d'aquesta Resolució, es poden fer efectius, com a màxim, fins al dia 7 de gener de 2019. Tanmateix, els resguards de validació de premis emesos pels agents venedors el dia 7 de gener de 2019 que no hagin pogut ser pagats per aquests, es podran cobrar a l'Oficina de Pagament de Premis de l'EAJA o a l'entitat bancària col·laboradora fins al dia 31 de gener de 2019.

En el supòsit que les persones titulars dels tiquets dels comptes o resguards de validació no efectuïn el cobrament dins d'aquests termini, els imports corresponents al saldos dels comptes passaran a disposició de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.